SearchNews

Khuyến khích vay tiền mua, sửa nhà

17/07/2007 17:24

Đây là một trong những nội dung của Định hướng Chính sách Tài chính nhà ở quốc gia đến năm 2020, với mục tiêu xây dựng hệ thống tài chính nhà ở hiệu quả và tăng tỷ lệ sở hữu nhà ở của người dân, vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt.

Đây là một trong những nội dung của Định hướng Chính sách Tài chính nhà ở quốc gia đến năm 2020, với mục tiêu xây dựng hệ thống tài chính nhà ở hiệu quả và tăng tỷ lệ sở hữu nhà ở của người dân, vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt.  

Theo đó, Chính phủ khuyến khích các cá nhân và gia đình tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng để mua và cải tạo nhà trong hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Các định chế và cá nhân tham gia các chương trình hợp đồng tiết kiệm - nhà ở sẽ được hỗ trợ một phần lãi suất hoặc thưởng tiết kiệm. Đồng thời, Chính phủ sẽ hỗ trợ nguồn vốn ban đầu để thành lập và vận hành cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở.

Nhà nước sẽ thành lập Quỹ phát triển nhà ở tại các địa phương và hỗ trợ thực hiện thí điểm Đề án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị và khu công nghiệp tập trung, gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Bình Dương và Đồng Nai. Chính phủ cũng đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống cho vay thế chấp nhanh gọn và dễ tiếp cận, bảo đảm việc kiểm soát và thu hồi nợ.

Chính phủ cũng sẽ xây dựng hệ thống thông tin đất đai đầy đủ, cập nhật thường xuyên những biến động, minh bạch và dễ tiếp cận đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Trên cả nước sẽ có một hệ thống tiêu chí thống nhất để thẩm định các khoản vay nhà ở, áp dụng cho tất cả định chế tài chính. Cùng với đó là chế tài bắt buộc bảo hiểm đối với tài sản thế chấp, xây dựng chính sách bảo hiểm, bảo lãnh cho vay.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chính sách thu hút nhà đầu tư nước ngoài phát triển thị trường tài chính nhà ở Việt Nam, đồng thời đưa các đề án liên quan đến tài chính nhà ở vào danh mục các dự án kêu gọi vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Ngân hàng Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm khuyến khích các ngân hàng thương mại đa dạng hóa các sản phẩm tài chính nhà ở và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với việc xây dựng nhà ở, đặc biệt nhà cho người có thu nhập thấp. Thủ tướng cũng yêu cầu trong năm nay, UBND các tỉnh phải hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khu vực đô thị.

N.C.

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu