SearchNews

Kiểm tra, rà soát quy định về cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

04/01/2019 08:33

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ra công văn số 6339/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát, kiểm tra, đề xuất báo cáo UBND TP ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định và chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

quy định đấu giá quyền sử dụng đất
Rà soát, kiểm tra các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê đất tại TP. Hà Nội. (Ảnh minh họa: Internet)

Nội dung công văn nêu rõ, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 3319/BTP-BTTP về thi hành Luật Đấu giá tài sản ngày 13/9/2017. Nhiệm vụ của Sở Tư pháp Hà Nội là phối hợp, chủ trì với các Sở KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Cục Thuế TP và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, đề xuất báo cáo UBND TP ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP ngày 24/2/2017 theo quy định, chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Trước ngày 5/1/2019, việc này phải được hoàn thành.

Chính quyền TP. Hà Nội giao Sở TN&MT nhiệm vụ chuyển giao kết quả nghiên cứu quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn cho Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện.

Đồng thời, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, các sở ngành liên quan, UBND huyện, quận, thị xã được giao trách nhiệm kiểm tra và thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo quy định pháp luật đất đai, quy định pháp luật về đấu giá tài sản trong thời gian hoàn thiện thủ tục ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND cùa UBND TP. Hà Nội ngày 24/2/2017. 

(Theo Trí thức trẻ)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu