SearchNews

Lãi suất cho vay nhà ở xã hội năm 2019 là 5%/năm

08/03/2019 07:44

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 255/QĐ-TTg ban hành mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 về phát triển, quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, trong năm 2019, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định đối với dư nợ của các khoản cho vay để thuê mua, thuê, mua nhà ở xã hội; sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 về quản lý, phát triển nhà ở xã hội là 5%/năm.

lãi suất cho vay nhà ở xã hội
Trong năm 2019, lãi suất cho vay nhà ở xã hội là 5%. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet) 

Kể từ ngày 4/3/2019 (ngày ký quyết định), quyết định nói trên có hiệu lực thi hành và thay thế cho Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/1/2018.

Như vậy, so với năm 2018, mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với nhà ở xã hội trong năm nay là không thay đổi. 

Nội dung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP nêu rõ, những đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 của Điều 49, Luật Nhà ở là đối tượng được vay vốn ưu đãi để thuê mua, thuê, mua nhà ở xã hội; sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà để ở. 

Tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, các đối tượng này được vay ít nhất là 15 năm. Mặt khác, nếu khách hàng muốn vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu sẽ được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn. 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu