SearchNews

Lập quy hoạch khu công nghiệp 655 ha ở Quảng Nam

21/09/2020 11:46

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Nam Thăng Bình, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo quyết định phê duyệt, quy mô diện tích nghiên cứu lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Nam Thăng Bình vào khoảng 655 ha. Dự toán kinh phí khảo sát và lập quy hoạch hơn 3,1 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai là cơ quan tổ chức lập quy hoạch này.

Kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn, thời gian thực hiện lập quy hoạch là 9 tháng.

hình ảnh một khu công nghiệp nhìn từ trên cao
Khu công nghiệp Nam Thăng Bình rộng khoảng 655 ha​. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lập hồ sơ khảo sát địa hình theo hệ tọa độ, cao độ trên cơ sở đo vẽ thực tế bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000; có so sánh, đối chiếu bản đồ giải thửa tại khu vực lập quy hoạch. Cùng với đó, phối hợp với Sở TN&MT để sử dụng bản đồ số hóa đã có tại khu vực (nếu có), làm cơ sở đề xuất phương án khảo sát, cập nhật bản đồ địa hình phù hợp, đảm bảo tiết kiệm kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được giao trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Nam Thăng Bình theo đúng nhiệm vụ được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, phối hợp, chỉ đạo đơn vị tư vấn cập nhật đầy đủ các quy hoạch ngành liên quan.

Đơn vị này thực hiện quy trình lấy ý kiến theo quy định, tổ chức báo cáo các Sở, ngành của tỉnh thông qua trước khi hoàn chỉnh hồ sơ. Các ý kiến góp ý phải được tổng hợp, giải trình, tiếp thu kèm theo hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tổ chức lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định.

Trong khi đó, các Sở Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, Công Thương cùng các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp hướng dẫn Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai trong quá trình lập quy hoạch.

 

An Thanh

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu