SearchNews

Phó Thủ tướng đồng ý lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa)

15/03/2022 08:31

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm.

Một góc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Một góc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Internet

Nội dung văn bản nêu rõ, quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm nhằm định hướng, phát triển huyện Cam Lâm thành đô thị sân bay, đô thị hiện đại, đô thị sinh thái, đẳng cấp quốc tế và góp phần sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

UBND tỉnh Khánh Hòa được giao chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm song song với việc triển khai lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Phó Thủ tướng yêu cầu, việc xác định cụ thể phạm vi lập quy hoạch, chức năng, tính chất, quy mô dân số và các chỉ tiêu tương ứng với đô thị mới cần được nghiên cứu, tính toán kỹ, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, hiện trạng dân số, các tiềm năng phát triển trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới huyện Cam Lâm.

UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai, lập đồ án quy hoạch chung huyện Cam Lâm phải đảm bảo phù hợp với các chiến lược, định hướng của Trung ương, địa phương để đảm bảo tính khả thi.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa trong quá trình triển khai lập nhiệm vụ và đồ án này theo quy định, thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt.

 

Lam Giang 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu