SearchNews

Sẽ miễn tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp

21/04/2017 07:59

Bộ Kế hoạch - Đầu tư đang dự thảo Nghị định về chính sách khuyếnkhích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó đềxuất một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của nhà nước dành cho DN.

Cụ thể DN có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định thì được miễn tiền sử dụng đất cho diện tích đất đó đồng thời được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp DN có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư nếu được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định thì được giảm 70% tiền sử dụng đất và được giảm 70% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với DN có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì được giảm 50% tiền sử dụng đất và giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng.

Dự thảo cũng nêu rõ DN có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động…

(Theo Thanh niên online)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu