Tiền sử dụng đất
Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định.
Các bài viết thuộc chủ đề Tiền sử dụng đất

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu