SearchNews

Thanh tra toàn diện việc sử dụng đất tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia

07/05/2019 11:39

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ quyết định tiến hành thanh tra toàn bộ công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia.

thanh tra việc sử dụng đất tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia
Công tác quản lý, sử dụng đất tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia sẽ được Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện.

Ngày 6/5 vừa qua, theo tin từ Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành đối với công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia. 

Theo nội dung Quyết định số 288/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 23/4/2019, việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia sẽ được Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện. Được biết, thời kỳ thanh tra là từ năm 2009-2018; thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế.

Đoàn thanh tra gồm có 6 thành viên với Trưởng Đoàn thanh tra là thanh tra viên chính (Vụ III, Thanh tra Chính phủ) Ngô Đình Long. Quyết định số 304 /QĐ-TTCP ngày 6/5/2019 nêu rõ, Tổ giám sát Đoàn thanh tra theo Quyết định số 288/QĐ-TTCP gồm 2 thành viên. Trong đó, Tổ trưởng Tổ giám sát là Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, ông Hoàng Đức Quỳnh.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra nói trên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, đây là cuộc thanh tra toàn diện và đột xuất được chỉ đạo bởi Chính phủ. Theo đó, cuộc thanh tra này sẽ làm rõ những mặt được, chưa được trong việc quản lý, sử dụng đất và tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia.

(Theo Trí thức trẻ)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu