SearchNews

Thủ tướng duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

21/02/2022 08:23

Thông qua Quyết định số 219/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Một góc TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: VnExpress

Theo quy hoạch được duyệt, quy hoạch tỉnh Bắc Giang gồm toàn bộ tỉnh Bắc Giang với diện tích tự nhiên là 389.589 ha, được giới hạn bởi tọa độ địa lý từ 21 độ 07 đến 21 độ 37 vĩ độ Bắc; từ 105 độ 53 đến 107 độ 02 kinh Đông, thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Về mục tiêu phát triển, đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Cụ thể, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 15 - 16%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2 - 3%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 17 - 18%/năm; dịch vụ tăng 10 - 11%/năm và GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 9.800 USD; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế năm 2030 khoảng 50%...

Tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 sẽ có 29 đô thị, gồm: 01 đô thị loại I (TP. Bắc Giang); 01 đô thị loại III (thị xã Việt Yên); 04 đô thị loại IV (thị trấn Chũ mở rộng, thị trấn Vôi, thị trấn Đồi Ngô, thị xã Hiệp Hòa); 26 thị trấn là đô thị loại V (09 đô thị hiện hữu và 14 đô thị thành lập mới).

Quy hoạch 23 khu đô thị - dịch vụ gắn với quy hoạch các khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao; quy hoạch 29 khu công nghiệp quy mô khoảng 7.000 ha; quy hoạch 63 cụm công nghiệp khoảng 3.006 ha.

Về phương án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng thời kỳ 2021 - 2030, sẽ thu hồi 34.589 ha đất nông nghiệp, 1.947 ha đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2050, Bắc Giang là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững. Trong đó, nông nghiệp hướng tới nông nghiệp sạch, chất lượng, hiệu quả; phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái, tổ chức sản xuất với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, chuyên nghiệp.Về dịch vụ, phát triển đa dạng, hiện đại, tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế...

 

Lam Giang 

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu