SearchNews

Trà Vinh: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An

12/07/2017 08:04

Bộ Xây dựng đã có công văn số 1548/BXD-QHKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

Sơ đồ quy hoạch Khu kinh tế Định An
Sơ đồ quy hoạch Khu kinh tế Định An đến năm 2030.

Ngày 09/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1513/QĐ-TTg phệt duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; Ngày 09/6/2017, UBND tỉnh Trà Vinh đã lập tờ trình số 2096/TTr-UBND xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An; ngày 21/6/2017, UBND tỉnh Trà Vinh đã có văn bản số 2289/UBND-CNXD về việc giải trình, làm rõ thêm các nội dung đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh. Căn cứ các văn bản trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Sau khi đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Trà Vinh đã triển khai thực hiện tích cực các nội dung nhằm thu hút đầu tư vào Khu kinh tế theo đúng các quy định hiện hành. Các quy hoạch phân khu đã và đang được các cơ quan chức năng tổ chức lập theo kế hoạch. Đến nay, nhiều dự án trong quy hoạch đã được triển khai và được đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Định An như kênh đào Trà Vinh (kênh Quan Chánh Bố); một số dự án đường giao thông trong Khu kinh tế đã được đầu tư hoàn chỉnh.

2. Việc UBND tỉnh Trà Vinh kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện 02 nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An tại khu vực phía Bắc kênh Trà Vinh và tại khu vực cảng Trà Cú, trên cơ sở phù hợp với việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải (mới), các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Định An bao gồm:

- Mở rộng diện tích khu đất dịch vụ, sản xuất công nghiệp tại khu vực cảng Trà Cú từ 20 ha lên 150 ha, trên cơ sở giảm 130 ha diện tích đất dịch vụ tổng hợp, đô thị.

- Bổ sung chức năng dịch vụ công cộng và KĐT tại phần diện tích phía Bắc thị trấn Long Thành, bên cạnh khu đất công nghiệp và dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc với quy mô khoảng 150 ha .

3. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND tỉnh Trà Vinh cần:

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan về điều chỉnh quy hoạch;

- Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng tại từng khu vực có các nội dung được điều chỉnh cục bộ, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành.

(Theo Báo Xây dựng Online)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu