SearchNews

Từ ngày 19/8, quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Tp.HCM có hiệu lực

16/08/2018 17:22

Vừa qua, chính quyền Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Quyết định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8 tới.

Nội dung quyết định trên nêu rõ, dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải đảm bảo có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi có quyết định thu hồi đất.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 19/8/2018. Trong khi đó, với các dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND Tp.HCM ban hành trước ngày 19/8 thì thực hiện theo chính sách, phương án đã duyệt, cũng không áp dụng theo quy định này.

Những nội dung được quy định rõ trong Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND gồm: Bồi thường, hỗ trợ về đất; bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; bồi thường, hỗ trợ về tài sản; chính sách hỗ trợ; tái định cư. Cụ thể, đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất, được giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi, trường hợp không có đất để bồi thường sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND Tp.HCM quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Đồng thời, công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, kịp thời và đúng luật định.

quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Tp.HCM
UBND Tp.HCM đã ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ về tài sản, khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Các trường hợp tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, i  Khoản 1, Điều 16, và các Điểm b, d, Khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013; tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái với quy định hoặc tạo lập sau khi có thông báo thu hồi đất; công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội cũng như các công trình khác không còn sử dụng… không được bồi thường.

Cũng theo quyết định trên, những chính sách hỗ trợ gồm có: Hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu và hỗ trợ tự lo chỗ ở mới áp dụng cho các trường hợp cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện tái định cư; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất.

Mặt khác, sẽ hỗ trợ thêm cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt việc di dời; hỗ trợ chi phí di chuyển cho các trường hợp sử dụng nhà ở, đất ở không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ; hỗ trợ đối với trường hợp trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất và cá nhân, hộ gia đình thuê, đấu thầu quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Về chính sách tái định cư, theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản tiền chênh lệch đó; người có đất bị thu hồi sẽ được nhận tiền tương đương với khoản chênh lệch đó trong trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư.

Theo quyết định này, dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng phải đảm bảo có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi có quyết định thu hồi đất. Trường hợp tái định cư tại chỗ thì phải có phương án bố trí chỗ ở khác cho người dân hoặc chi trả tiền thuê nhà trong thời gian chờ xây dựng khu tái định cư.

Ngoài ra, quyết định trên cũng chỉ rõ, trường hợp người có đất bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất của dự án không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được duyệt hoặc đang có khiếu nại, tranh chấp về quyền sử dụng đất, nhà và tài sản khác (gồm cả trường hợp đồng quyền sử dụng đất) mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích ấy sẽ được chuyển vào Kho bạc nhà nước theo quy định hiện hành, chờ sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong sẽ chi trả cho người có quyền sử dụng nhà, đất, tài sản. Lưu ý là, trong thời gian chờ giải quyết, người bị thu hồi đất hoặc bị ảnh hưởng vẫn phải chấp hành di chuyển, giao đất hoặc bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

(Theo Báo Tài nguyên & Môi trường)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu