SearchNews

Vì sao việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư lại chậm trễ?

03/01/2014 10:32

UBND TP. Hà Nội vừa qua đã có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, hạn chế, khắc phục tồn tại, yếu kém, đồng thời nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Hà Nội.

thành lập Ban quản trị chung cư
Tình trạng chung cư đi vào sử dụng nhiều năm nhưng vẫn không có
Ban quản trị còn diễn ra khá nhiều

Sở Xây dựng TP theo đó được giao chủ trì tổ chức rà soát toàn bộ các tòa nhà chung cư cao tầng tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng ngân sách.

Từ đó, Sở Xây dựng phân loại, nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, vận hành phù hợp với từng nhóm theo hướng chuyển giao quyền quản lý diện tích công cộng dịch vụ của tòa nhà để các chủ sở hữu tự khai thác, hỗ trợ cho chi phí vận hành.

Văn bản của UBND TP. Hà Nội cũng nêu rõ, Nhà nước không trực tiếp quản lý, vận hành tòa nhà, trừ trường hợp được Ban quản trị tòa nhà thuê theo Hợp đồng dân sự. 

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu làm rõ các nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư, nhanh chóng có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thành lập các Ban quản trị nhà chung cư tại các tòa nhà chung cư.

Việc nghiên cứu, đề xuất chính sách ngân sách TP hỗ trợ một lần quỹ bảo trì cho các chủ sở hữu căn hộ đối với nhà chung cư không có quỹ bảo trì xây dựng trước khi Nhà nước có quy định về thu phí bảo trì cần đẩy nhanh thực hiện. Các quy định về mức hỗ trợ, dự toán tổng số tiền hỗ trợ cùng quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ... nhanh chóng được ban hành.

Sở Xây dựng cũng được giao tổ chức kiểm tra cụ thể các tòa nhà chưa có diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng. Sở này thực hiện rà soát các diện tích công cộng, dịch vụ để bố trí diện tích nhà đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng. 

Các nội dung nói trên TP yêu cầu thực hiện nhanh chóng, báo cáo UBND TP trước ngày 20/1/2017.

(Theo Công an nhân dân)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu