Chuyển mục đích sử dụng đất
Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trường hợp không phải xin phép; Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất; Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?
Các bài viết thuộc chủ đề Chuyển mục đích sử dụng đất

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu