SearchNews

Bê tông xốp có thể hấp thụ nước

29/08/2017 16:47

Công ty Tarmac đã tạo một loại bê tông xốp Topmix Permeable có thể hấp thụ 880 gallon nước/phút. Mục đích nghiên cứu loại vật liệu mới này là giúp hút nước từ các trận mưa lớn hoặc lũ lụt.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu