SearchNews

5 giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Hà Nội

04/01/2022 08:00

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành chuyên đề giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2021- 2025.

hình ảnh các tòa nhà ở xã hội đã xây dựng xong và đi vào sử dụng
Nhu cầu về nhà ở xã hội tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp luôn cao. Ảnh minh họa

Theo đó, để đẩy mạnh công tác quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn, UBND TP. Hà Nội đưa ra 5 giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường giám sát khi xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Thứ hai, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, UBND huyện, quận, thị xã với Sở Xây dựng để kiểm tra danh sách các đối tượng được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cũng như xác định đúng đối tượng được hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Thứ ba, tăng cường giám sát sử dụng nhà ở xã hội. UBND các huyện, quận, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn nơi có nhà ở xã hội và các chủ đầu tư nhà ở xã hội thực hiện đúng, đầy đủ nội dung quy định về giám sát đối tượng sau khi được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Công an TP chỉ đạo công an huyện, quận, thị xã, phường, xã, thị trấn nơi có nhà ở xã hội thông qua quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng để theo dõi các hộ, nhân khẩu đang cư trú thực tế. Nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ gia đình và xác định những trường hợp bán lại, cho thuê lại, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý, vận hành, bảo hành, bảo trì nhà ở xã hội theo quy định.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng nhà ở xã hội thông qua hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động tại các công trình đang thi công.

 

Lam Giang 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu