SearchNews

Bộ Xây Dựng Đề Xuất Bỏ Điều Kiện Thường Trú, Tạm Trú Khi Mua Nhà Ở Xã Hội

31/03/2023 11:22

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định người dân muốn thuê, mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên tại địa phương nơi có dự án.

Khu nhà ở Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
Khu nhà ở Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Ảnh: Internet

Cụ thể, tại Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp, Bộ Xây dựng chỉ rõ, theo quy định tại Điều 51, Luật Nhà ở năm 2014, các đối tượng để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không phân biệt hình thức hỗ trợ đều phải đảm bảo đủ 3 điều kiện gồm: Nhà ở, cư trú, thu nhập.

Bộ Xây dựng phân tích, hiện quy định mới về luật cư trú đã bỏ quy định về hộ khẩu. Do đó, quy định về cư trú nêu trên đã không còn phù hợp. Đồng thời, điều này còn làm phát sinh thủ tục bất cập, như những người thu nhập thấp, để thuê nhà ở xã hội (không mua bán, chuyển quyền sở hữu nhà ở) cũng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, giấy tờ chứng minh 3 điều kiện trên.

Việc quy định điều kiện về cư trú phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố này để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ của các địa phương có dự án nhà ở xã hội chỉ chăm lo nhà ở cho người dân, người lao động làm việc trên địa bàn đã không còn phù hợp trong tình hình mới, phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đề xuất các trường hợp thuê nhà ở xã hội thì không cần đáp ứng các điều kiện như trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đảm bảo đồng thời 2 điều kiện về nhà ở (chưa có nhà ở, đất ở hoặc diện tích nhà ở bình quân đầu người dưới 10m2), về thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu