SearchNews

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025

28/04/2021 08:03

Thông qua Quyết định số 1411/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định trong những năm 2020 - 2025.

hình ảnh thành phố ven biển
Bình Định sẽ phát triển khoảng 11.065.921m2 sàn nhà ở giai đoạn 2020 - 2025.

Nội dung quyết định cho biết, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Bình Định đến năm 2025 là 28,9m2/người. Cụ thể, diện tích nhà ở bình quân tại khu vực nông thôn đạt 28m2/người, khu vực đô thị đạt 30m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2020 là 8,5m2/người, tới năm 2025 đạt 10m2/người.

Cũng theo quyết định vừa ban hành, tại 11 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Định có 202 dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị. Trong đó, tập trung chủ yếu tại TP. Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, huyện Tuy Phước, Phù Cát...

Tại 5 địa phương trên toàn tỉnh Bình Định có 30 dự án nhà ở xã hội, chủ yếu tập trung ở TP. Quy Nhơn (25 dự án). Tại 11 huyện, thành phố, thị xã có 95 dự án nhà ở tái định cư, chủ yếu tọa lạc trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn và các huyện Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Trong những năm 2020 - 2025, địa phương này sẽ phát triển khoảng 11.065.921m2 sàn nhà ở. Con số này tương ứng với 107.407 căn nhà. Về cơ cấu loại hình nhà ở, nhà ở xã hội chiếm 8%, phát triển thêm 885.618m2 sàn; nhà ở thương mại chiếm 32,25% (3.567.754m2 sàn); nhà ở dân tự xây dựng chiếm tỷ trọng lớn 59,75% (6.612.549m2 sàn).

Dự kiến, tổng vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định là 73.891 tỷ đồng.

Để đầu tư xây dựng các loại nhà ở trên, tổng diện tích đất ở cần sử dụng khoảng 11.796 ha. Trong đó, khoảng 74,8 ha đất ở để xây dựng nhà ở xã hội; khoảng 11.247 ha dành cho nhà ở thương mại; khoảng 473,9 ha đất xây nhà ở tái định cư.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu