SearchNews

TP.HCM lấy ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

08/10/2021 07:53

Mới đây, Sở Tài chính TP.HCM đã có văn bản gửi các sở ngành, quận huyện và TP. Thủ Đức để lấy ý kiến về việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Tài chính TP.HCM đưa ra 2 phương án về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như cũ, theo Quyết định 18/2021 ngày 08/06/2021.

Cụ thể, đối với cá nhân, hộ gia đình được làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định thì hệ số điều chỉnh giá đất là 1,5 lần giá đất do TP quy định và công bố.

Trường hợp tổ chức được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cá nhân, hộ gia đình được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá;

Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị, tổ chức, cơ quan; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thì hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,7 - 2,5 lần được áp dụng tùy theo khu vực.

Những nội dung khác cũng được giữ nguyên theo Quyết định 18/2021.

một góc TP.HCM
Sở Tài chính TP.HCM đưa ra 2 phương án về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022. Trong đó, phương án thứ nhất giữ nguyên như cũ. 

Phương án 2: Tăng thêm 0,5

Nhóm 1 được đề xuất tăng lên 2 lần (hệ số cũ là 1,5 lần). Theo tính toán của Sở Tài chính, với mức tăng này thì giá đất nhân hệ số điều chỉnh bằng 14 - 28,62% giá thị trường.

Nhóm 2 áp dụng với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, chia làm 5 khu vực:

Mục đích sản xuất, kinh doanh: Hệ số điều chỉnh giá đất  thấp nhất là 1,5 lần, cao nhất là 1,7 lần, được đề xuất tăng lần lượt là 2 lần và 2,2 lần. Giá đất sau khi nhân hệ số so với giá thị trường sẽ là khu vực 1: 31,48%, khu vực 2: 22,8%, khu vực 3: 20,48%, khu vực 4: 19,01%, khu vực 5: 14,01%.

Mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ: Hệ số điều chỉnh giá đất thấp nhất là 1,7 lần, cao nhất là 2,5 lần. Sở Tài chính đề xuất tăng cao nhất là 3 lần và thấp nhất là 2,2 lần. Theo đó, giá đất nhân với hệ số điều chỉnh so với giá thị trường là khu vực 1: 42,93%, khu vực 2: 30,4%, khu vực 3: 25,98%, khu vực 4: 22,81%, khu vực 5: 15,41%.

Nhóm 3 áp dụng đối với các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá; cho thuê đất nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì cũng được đề xuất điều chỉnh tương tự như nhóm 2.

Về điều chỉnh giá đất trong Khu công nghệ cao năm 2022, Sở Tài chính cũng đưa ra 2 phương án. Phương án 1 là giữ nguyên như năm 2021, phương án 2 sẽ tăng hệ số điều chỉnh giá đất thêm 0,5 như Quyết định 18/2021 của UBND TP.HCM.

Được biết, với các phương án đề xuất nêu trên, Sở Tài chính TP.HCM đã tính đến những yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc định giá đất phải tuân theo nguyên tắc là giá đất phù hợp với giá thị trường và phù hợp với tình hình thực tiễn của TP.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu