SearchNews

Có được hủy bỏ hợp đồng tặng cho bất động sản đã công chứng?

16/09/2020 15:15

Hỏi: Tôi đã làm một hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã có công chứng. Nay có việc phát sinh đột xuất, tôi muốn hủy bỏ hợp đồng này có được không?

Xin cảm ơn!

Trả lời: 

Theo Điều 459, Bộ luật dân sự năm 2015, việc tặng cho tài sản là bất động sản phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực và hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Thời điểm đăng ký ở đây là đăng ký quyền sở hữu, sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Cụ thể, về tặng cho bất động sản, Điều 459, Bộ luật dân sư 2015 quy định như sau:

"1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản."

hình ảnh hộp quà buộc nơ đỏ được mở ra, bên trong chứa mô hình ngôi nhà minh họa cho việc tặng cho bất động sản
Để hủy bỏ hợp đồng tặng cho bất động sản bắt buộc phải có sự thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng. ​(Ảnh minh họa)

Về việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, pháp luật hiện hành cho phép bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch, song việc hủy bỏ hợp đồng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó. Điều này có nghĩa là, phải có sự đồng ý của những người có tên trong hợp đồng tặng cho bất động sản mới có thể hủy bỏ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng.

Điều 51, Luật Công chứng 2014 quy định rõ:

"1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này."

Như vậy, để hủy bỏ hợp đồng tặng cho bất động sản bắt buộc phải có sự thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng. Bạn không được tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất nói trên, ngoại trừ trường hợp đồng tặng cho không có hiệu lực thì có thể yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu.

Về điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, Điều 117, Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

"1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định."

 

An Thanh

 

>> Không sang tên sổ đỏ khi tặng cho nhà đất bị xử phạt như thế nào?

>> Cháu dưới 18 tuổi được nhận tặng cho sổ đỏ từ ông bà?

>> Trả lại nhà đất được tặng cho như thế nào?

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu