SearchNews

Làm gì để tránh rủi ro khi nhờ người khác mua căn hộ chung cư?

07/09/2020 14:48

Hỏi: Vì một số lý do, tôi buộc phải nhờ một người bạn đứng ra thực hiện các thủ tục mua căn hộ chung cư thay mình. Dĩ nhiên, tiền mua nhà là tiền của tôi. Vậy trong trường hợp này, liệu tôi có gặp rủi ro gì hay không?

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Đối với trường hợp nêu trên, để hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra một cách thấp nhất, đồng thời giúp đảm bảo quyền và lợi ích của mình, bạn nên thỏa thuận với người bạn ký một bản hợp đồng ủy quyền. Bản hợp động này sẽ quy định về việc ủy quyền trong hợp đồng chính là đại diện đứng ra mua giúp bạn căn hộ chung cư đó.

Điều 562, Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng ủy quyền như sau:

"Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định."

Với hợp đồng ủy quyền, hai bên sẽ thỏa thuận về những điều khoản cơ bản mà một hợp đồng ủy quyền cần có như việc được ủy quyền, thời hạn ủy quyền, phạm vi ủy quyền, hình thức thanh toán... Cùng với đó là các điều khoản đảm bảo ràng buộc trách nhiệm khác nhằm hạn chế được rủi ro thấp nhất khi thực hiện việc ủy quyền này.

hình ảnh bên trong một căn hộ chung cư hiện đại
Cần lập hợp đồng ủy quyền khi nhờ người thực hiện các thủ tục mua căn hộ chung cư thay mình. (Ảnh minh họa)

Về quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, Điều 567 và Điều 568, Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Nghĩa vụ của bên ủy quyền

"Điều 567. Nghĩa vụ của bên ủy quyền

1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.

2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

3. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao."

Quyền của bên ủy quyền

"Điều 568. Quyền của bên ủy quyền

1. Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.

2. Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 565 của Bộ luật này."

Sau khi hợp đồng ủy quyền được ký kết, mặc định cả hai bên sẽ phát sinh những quyền và nghĩa vụ của riêng mình. Theo đó, những điều khoản mà bạn và bạn của bạn thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ quyết định trực tiếp tỷ lệ rủi ro cao hay thấp.

Để phòng tranh chấp có thể xảy ra, bạn lên lập các giấy biên nhận tiền và yêu cầu bạn của bạn ký vào đó, mục đích là để đảm bảo có căn cứ là bạn của bạn đã nhận tiền. Lưu ý, giấy biên nhận ghi rõ giá trị cũng như thời điểm nhận tiền.

Như vậy, hợp đồng ủy quyền và giấy biên nhận đã lập sẽ là căn cứ để giải quyết bất cứ tranh chấp nào có thể xảy ra trong quá trình mua bán nhà. Mặt khác, đây cũng có thể là căn cứ đòi lại số tiền, bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu phạt hợp đồng do vi phạm hợp đồng khi một trong hai bên có đơn yêu cầu khởi kiện tới Tòa án.

 

An Thanh (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu