SearchNews

Được ủy quyền cho người thân quản lý căn nhà tại Việt Nam hay không?

15/11/2019 12:04

Hỏi: Vợ chồng tôi hiện đang định cư ở nước Mỹ, tuy nhiên vẫn có một căn nhà tại Việt Nam. Vậy xin hỏi luật sư, tôi có được ủy quyền cho người thân quản lý ngôi nhà này?

Xin cảm ơn!

(txthach@...)

ủy quyền người thân quản lý nhà
Đang định cư ở nước ngoài được ủy quyền cho người thân quản lý căn nhà tại Việt Nam.
(Ảnh minh họa)

Trả lời: 

Điều 7, Luật Nhà ở năm 2014 quy định về đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

"Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này."

Căn cứ theo quy định vừa nêu, khi định cư ở Mỹ, vợ chồng bạn hoàn toàn có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Quyền của chủ sở hữu nhà ở được quy định rõ tại điểm d, Khoản 1, Điều 10, Luật Nhà ở năm 2014, cụ thể:

"Điều 10. Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây:

d) Bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; trường hợp tặng cho, để thừa kế nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó."

Theo đó, vợ chồng bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho người thân để họ quản lý ngôi nhà của mình ở Việt Nam trong khi gia đình bạn đang định cư tại Mỹ.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu