SearchNews

Có tính bồn hoa ban công vào diện tích sàn xây dựng hay không?

15/07/2019 08:08

Hỏi: Qua tìm hiểu tôi được biết diện tích sàn của 1 tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, bao gồm cả tường bao quanh hoặc phần tường chung thuộc về nhà, diện tích mặt bằng ban công, lô gia, cầu thang, ống khói, hộp kỹ thuật, giếng thang máy.

Tuy nhiên, tôi có thắc mắc sau mong được giải đáp: Phần diện tích của bồn hoa xây trên ban công được tính vào diện tích sàn trong giấy phép xây dựng hay không?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Văn Hinh (Long An)...

diện tích bồn hoa ban công thuộc diện tích sàn xây dựng
Phần diện tích bồn hoa ban công được tính vào diện tích sàn trong giấy phép xây dựng.
(Ảnh minh họa)

Trả lời: 

Điểm h, Mục 2, Phụ lục II, Thông tư số 03/2016/TT- BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016 quy định rõ: "diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói".

Căn cứ theo quy định vừa nêu thì phần diện tích bồn hoa xây trên ban công nằm trên sàn sẽ được tính vào diện tích sàn trong giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu