SearchNews

Quy định về bồi thường đối với cây trồng trên đất bị thu hồi

24/09/2019 15:40

Mảnh đất của gia đình tôi đã được cấp sổ đỏ, trong đó có 230m2 nằm dưới hành lang đường điện 220KV. Tôi đã làm sân, trồng cây trên phần đất này.

Hiện tại, Nhà nước thu hồi 230m2 đất dưới đường điện để làm đường. Vậy xin luật cho biết, khi Nhà nước thu hồi 230m2 đất, gia đình tôi có được bồi thường diện tích cùng tài sản trên đất hay không?

Chân thành cảm ơn!

(tranquocthao88@...)

bồi thường đối với cây trồng trên đất bị thu hồi
Quy định về bồi thường đối với cây trồng trên đất bị thu hồi được nêu rõ tại Khoản 1, Điều 90, Luật Đất đai năm 2013. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn chia sẻ thì hiện nay Nhà nước thu hồi phần đất 230m2 dưới đường điện 220KV của gia đình bạn để làm đường. Trong trường hợp này, luật sư tư vấn như sau:

1. Điều kiện bồi thường về đất

Điều kiện được hỗ trợ, bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế xã hội; an ninh, quốc phòng; vì lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia được quy định tại Điều 75, Luật Đất đai năm 2013.

"Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp."

Việc thu hồi, bồi thường đất mà bạn hỏi thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; vì lợi ích công cộng, quốc gia. Thế nên, nếu có đủ những điều kiện sau thì gia đình bạn sẽ được nhận bồi thường:

Thứ nhất, diện tích đất 230m2 nói trên không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Thứ hai, cần có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền trên đất hoặc đáp ứng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền trên đất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Nguyên tắc bồi thường

Nguyên tắc bồi thường về đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất được nêu rõ tại Khoản 2, Điều 74, Luật Đất đai năm 2013 như sau:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất."

Như vậy, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được bồi thường thì gia đình bạn sẽ được giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất đã bị thu hồi. Trường hợp không có đất bồi thường, gia đình bạn sẽ nhận bồi thường bằng tiền được tính theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi 230m2 đất.

Quy định về bồi thường đối với vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi được nêu rõ tại Khoản 1, Điều 90, Luật Đất đai năm 2013.

"Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng."

Tóm lại, khi Nhà nước thu hồi phần đất 230m2, gia đình bạn sẽ được bồi thường đối với cây mà bạn đã trồng trên diện tích đất bị thu hồi. 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu