SearchNews

Bình Dương: Lấy ý kiến về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

06/07/2022 07:51

Đối với ​​dự thảo Quyết định​ quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đố​i với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hiện UBND tỉnh này đang lấy ý kiến của người dân.

Dự thảo quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở là 60m2 ở các phường; 100m2 ở các xã và 80m2 tại các thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp có quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp là 300m2 tại các phường; 1.000m2 ở các xã; 500m2 ở thị trấn.

hình ảnh khu đất được tách thửa đất nhìn từ trên cao
UBND tỉnh Bình Dương đang lấy ý kiến người dân về dự thảo Quyết định quy định tách thửa đất trên địa bàn. Ảnh minh họa

Trong khi đó, đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, dự thảo đưa ra 2 phương án sau:

- Phương án 1: Lập chung các địa phương, diện tích tối thiểu được tách là 1.000m2 ở các phường; 3.000m2 tại các xã và 2.000m2 tại thị trấn.

- Phương án 2: Quy định theo từng đặc thù của các địa phương khác nhau.

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) nằm ngoài các cụm công nghiệp, khu công nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Mặt khác, diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu có đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định.

Cũng theo dự thảo, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng mặt tiền tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có bề rộng chỉ giới đường đỏ <19m; đảm bảo có bề rộng mặt tiền tối thiểu 5m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có bề rộng chỉ giới đường đỏ >19m.

Đối với trường hợp tách thửa đất ở, tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp, sẽ giao UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường đã đầu tư đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Nếu các tuyến đường, đoạn đường chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định thì tối thiểu phải đáp ứng đủ hai điều kiện là tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý và tuyến cấp điện đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành điện trên cơ sở căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn, để xem xét, giải quyết tách thửa.

Nếu thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đúng theo quy trình quy định, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Nếu đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được tách thửa theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, sau khi được cơ quan chuyên môn về xây dựng kết luận chủ đầu tư dự án đã đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

UBND tỉnh Bình Dương cho hay, quy định mới này sẽ áp dụng cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sử dụng đất có nhu cầu tách, hợp thửa đất; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất.

Không áp dụng đối với các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; các trường hợp đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa; bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu