SearchNews

Bộ Xây dựng báo động tình trạng chất lượng nhà tái định cư

08/08/2017 13:19

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ra văn bản đôn đốc công tác bảo trì và quản lý chất lượng nhà ở tái định cư trên phạm vi cả nước.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trên toàn quốc, nhiều công trình nhà ở tái định cư mới được đưa vào khai thác sử dụng đã xuất hiện tình trạng xuống cấp nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân.

Nhà tái định cư cũng như hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà không được đầu tư đồng bộ, chất lượng hoàn thiện chưa đảm bảo yêu cầu là lý do chính dẫn tới thực trạng trên. Bên cạnh đó, việc bảo trì, quản lý, khai thác, vận hành nhà tái định cư chưa tuân thủ các quy định tại Nghị định số 84/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/7/2013 về phát triển, quản lý nhà ở tái định cư và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng cùng các văn bản hướng dẫn.

báo động chất lượng nhà tái định cư
Nhiều công trình nhà ở tái định cư mới được đưa vào khai thác sử dụng
đã xuất hiện tình trạng xuống cấp nhanh chóng.

Để giải quyết thực trạng này, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể bố trí quỹ đất, kinh phí đầu tư xây dựng nhà tái định cư trên địa bàn. Mặt khác, cần đảm bảo nguyên tắc các cá nhân, hộ gia đình được bố trí nhà tái định cư có điều kiện ở, sinh hoạt tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ.

Đồng thời, theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư nhà tái định cư và chủ thể tham gia xây dựng công trình tổ chức quản lý chặt chẽ chất lượng thiết kế, khảo sát, thi công; lựa chọn các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện năng lực theo quy định tham gia xây dựng nhà ở tái định cư.

Ngoài ra, công tác tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà tái định cư phải tuân thủ các quy định hiện hành. Nhà tái định cư chỉ được đưa vào sử dụng khi đáp ứng các yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, quy chuẩn xây dựng; lập, phê duyệt quy trình bảo trì công trình. Bộ Xây dựng yêu cầu chủ sở hữu và quản lý khai thác sử dụng nhà tái định cư phải lập, phê duyệt quy trình bảo trì công trình nếu chưa thực hiện; thực hiện bảo trì theo quy trình được duyệt; lập quỹ bảo trì, quản lý việc sử dụng kinh phí này theo đúng luật định.

Trong khi đó, Sở Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan được giao trách nhiệm tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng, quản lý vận hành, bảo trì nhà tái định cư. Đối với các chủ sở hữu, chủ đầu tư, chủ quản lý khai thác, sử dụng công trình vi phạm quy định về quản lý, bảo trì đối với nhà tái định cư cần phải xử lý nghiêm.

(Theo Báo Xây dựng Online)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu