SearchNews

Bộ Xây dựng "thúc" các địa phương cải tạo chung cư cũ

09/11/2022 08:38

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo chung cư cũ.

Việc cải tạo chung cư cũ ngày càng được chú trọng hơn.
Việc cải tạo chung cư cũ ngày càng được chú trọng hơn. Ảnh minh họa

Nội dung công văn nêu rõ, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn; lập danh mục các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại đưa vào kế hoạch thực hiện của địa phương, làm cơ sở triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để các nhà đầu tư có cơ sở tham gia xây dựng phương án đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

Ban hành hệ số K bồi thường tại các khu vực, vị trí có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để người dân biết khi tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Ban hành các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, làm cơ sở cho các nhà đầu tư căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án của mình để tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

Các địa phương cũng cần lập phương án, dự kiến các địa điểm để bố trí chỗ ở tạm thời phục vụ xây dựng lại trên địa bàn theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và người dân đang sinh sống tại các khu vực có nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại để tạo sự đồng thuận và sự tham gia rộng rãi của người dân, làm cơ sở để triển khai nhanh chóng, thuận lợi các cơ chế, chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản được giao trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP để đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu