SearchNews

Hà Nội bãi bỏ 12 Quyết định trong lĩnh vực xây dựng

03/01/2020 17:20

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 12 Quyết định của UBND TP trong lĩnh vực xây dựng, trong đó có quyết định quy định bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền.

Cụ thể, chính quyền TP. Hà Nội sẽ bãi bỏ 12 quyết định liên quan tới lĩnh vực xây dựng. Lý do là, 12 văn bản Quy phạm pháp luật có đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc quy định của văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, trái với văn bản là căn cứ để rà soát, không còn phù hợp với thực tiễn cũng không cần thiết ban hành văn bản thay thế.

Sau đây là 12 Quyết định của UBND TP. Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ: 

1. Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND về "Quy định tạm thời về quản lý sử dụng nhà ở tập thể cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội".

2. Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 22/12/2009 về "Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội".

3. Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND về "Quy định thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội".

(Ảnh minh họa)

4. Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 19/8/2009 về Quy định quản lý Hồ Tây.

5. Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND về "Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội" kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND.

6. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về "Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý".

7. Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các cá nhân, hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện hỗ trợ, bồi thường, tái định cư trên địa bàn TP.

8. Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 21/9/2012 về "Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội".

9. Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về "Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

10. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về "Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội".

11. Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về "Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội".

12. Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND về "Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Được biết, vào ngày 5/11/2019, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội trước đó đã có Tờ trình số 312/TTr - SXD (PC) về việc ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND TP. Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu