Hà Nội đã đồng ý xây dựng đề cương chương trình phát triển đô thị

10/01/2014 16:36

UBND TP. Hà Nội vừa qua đã ban hành thông báo truyền đạt kết luận của UBND TP về “Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050” và “Chương trình phát triển đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050”.

chương trình phát triển đô thị
Đây là một chương trình quan trọng trong chương trình công tác của TP

Theo đó, UBND TP đồng ý giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cụ thể là Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng trực tiếp thực hiện tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị TP, nhanh chóng xây dựng đề cương, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

TP giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm đơn vị tư vấn cho Chương trình phát triển đô thị TP. UBND TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh nên lựa lựa chọn thêm tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm phối hợp thực hiện, đảm bảo tầm nhìn dài hạn và khả thi cho Chương trình nói trên. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2017.

UBND TP cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định lộ trình cụ thể, lập kế hoạch xây dựng Chương trình, nêu rõ các mốc thời gian hoàn thành đề cương, Chương trình để đảm bảo thủ tục trình UBND TP phê duyệt trong năm 2017.

(Theo Trí thức trẻ)
 

bình luận

Facebook
Google +
Tin đã lưu