SearchNews

Phê duyệt Quy hoạch TP.HCM đến 2040, tầm nhìn 2060

16/09/2021 06:56

Ngày 14/9/2021, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1528/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Toàn cảnh TP.HCM nhìn từ trên cao
Quy mô dân số TP.HCM dự kiến đến năm 2040 khoảng 13-14 triệu người.

Theo đó, phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM với toongr diện tích 2.095 km2 và khu vực biển Cần Giờ. Phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và các tỉnh xung quanh gồm Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang với diện tích khoảng 30.404 km2.

Dự kiến đến năm 2040, quy mô dân số toàn TP.HCM vào khoảng 13-14 triệu người; đất xây dựng đô thị dự kiến khoảng từ 100.000 - 110.000 ha.

Nội dung Quyết định nêu rõ, mục tiêu là điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM phù hợp định hướng phát triển của toàn vùng TP, hướng tới phát triển TP trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực; trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế.

Quy hoạch chung TP.HCM được điều chỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay hạ tầng, giao thông, nhà ở, dân số, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Yêu cầu trọng tâm đối với điều chỉnh quy hoạch chung là rà soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2010; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh phát triển của khu vực, các cơ hội phát triển mới, đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển, hài hòa với yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng và quốc gia, kinh tế biển, phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao, đô thị thông minh, đô thị phát triển bền vững.

Nghiên cứu, cập nhật các chủ trương, định hướng quan trọng của quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng liên quan đến phạm vi TP.HCM; phối hợp các chủ trương của TP, các chương trình, đề án, dự án trong một khung phát triển có tầm nhìn dài hạn và có tính thực thi cao...

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu