SearchNews

TP.HCM: 5 yêu cầu về quy hoạch TP. Thủ Đức đến năm 2040

10/09/2021 08:13

Mới đây, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040. Trong đó, đáng chú ý có 5 yêu cầu đặc thù liên quan tới quy hoạch đô thị sáng tạo, tương tác cao của TP. Thủ Đức.

Một góc TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM
Một góc TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM (Ảnh: plo.vn)

Theo đó, 5 yêu cầu đặc thù gồm: Hạ tầng kinh tế tri thức và công nghệ; gắn kết - đồng bộ với quy hoạch kinh tế - xã hội; xây dựng khung chính sách thực thi quy hoạch; chính sách an sinh xã hội; tương tác trong quá trình lập quy hoạch. Các yêu cầu đặc thù cụ thể như sau:

Một là, về hạ tầng kinh tế tri thức và công nghệ, cần bố trí quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế sáng tạo, hình thành hệ sinh thái sáng tạo kết nối với các hoạt động sản xuất, dịch vụ và văn hóa tại TP.HCM, trên toàn quốc và quốc tế.

Các trung tâm sáng tạo là giải pháp chủ yếu thu hút các tập đoàn lớn đặt trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng có hiệu quả lao động ở mức cao hơn trung bình toàn TP.HCM và tham gia các ngành kinh tế sáng tạo.

Hai là, về gắn kết - đồng bộ với quy hoạch kinh tế - xã hội, cần chú ý đến xây dựng cách thức ra quyết định cuối cùng về phương hướng phát triển và danh mục ưu tiên dựa trên việc cân nhắc về chi phí, lợi ích, động lực, khả năng của các bên liên quan.

Ba là, về xây dựng khung chính sách thực thi quy hoạch, xác định các chỉ tiêu kiểm soát phát triển đô thị trên 7 lĩnh vực gồm: Môi trường, năng lượng, giao thông, sức khỏe, giáo dục, thiên nhiên, mô hình ở, dữ liệu dùng chung, sự tham gia của cộng đồng.

Phát triển quy định, quy chuẩn mới về quy hoạch, xây dựng nhằm áp dụng linh hoạt các chính sách quản lý trên lĩnh vực quy hoạch, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh xây dựng các không gian kinh tế sáng tạo.

Bốn là, về chính sách an sinh xã hội, đảm bảo diện tích sàn nhà ở bình quân đạt chuẩn đô thị loại I; chú trọng nghiên cứu chính sách giải quyết nhà ở giá cả trung bình, nhà ở xã hội cho người nghèo, thu nhập thấp.

Năm là, về tương tác trong quá trình lập quy hoạch, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch phải đạt được các yêu cầu như tạo ra cơ chế hợp tác nhà nước, doanh nghiệp, khoa học, cộng đồng để cùng tương tác, giải quyết các vấn đề của TP trong quá trình nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt đồ án.

 

Lam Giang 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu