SearchNews

9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị bị bãi bỏ

30/08/2021 08:02

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 960/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Kể từ ngày 26/3/2021, Quyết định 960/QĐ-BXD chính thức có hiệu lực thi hành.

hình ảnh phối cảnh tổng thể khu đô thị nhìn từ trên cao
Bãi bỏ 9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Quyết định 960/QĐ-BXD, các thủ tục hình chính sau được bãi bỏ:

1. Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002580).

2. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002605).

3. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án tái thiết khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002526).

4. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án tái thiết khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002562)

5. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002581).

6. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt (Số hồ sơ thủ tục hành chính 2.001121).

7. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh (Số hồ sơ thủ tục hành chính 2.001066).

8. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002619).

9. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (Số hồ sơ thủ tục hành chính 1.002593).

Nội dung Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu