SearchNews

Trước ngày 10/1/2022 sẽ trình Chính phủ dự án Luật Đất đai sửa đổi

27/08/2021 07:17

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

hình ảnh cận cảnh búa pháp luật, xa xa hình ảnh ngôi nhà
Dự án Luật Đất đai sửa đổi do do Bộ TN&MT chủ trì soạn thảo. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quyết định phân công, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ TN&MT chủ trì soạn thảo, thời hạn trình Chính phủ trước ngày 10/1/2022; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) do Bộ Công Thương soạn thảo sẽ trình Chính phủ trước ngày 10/6/2022; 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do Bộ VHTT&DL soạn thảo, thời hạn trình Chính phủ trước ngày 10/2/2022; Luật Dầu khí (sửa đổi) do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo sẽ trình trước ngày 10/1/2022; Luật Thanh tra (sửa đổi) do Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo, trình trước ngày 10/12/2021. 

Về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Bộ TN&MT cho biết đang triển khai nghiên cứu thể chế 3 nhóm với 9 chính sách lớn để phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai.

Đồng thời, minh bạch, công khai, bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất để giảm tố cáo, khiếu nại về đất đai. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống lãng phí thất thoát. Mục đích là để nguồn lực đất đai trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường,...

Mặt khác, Luật Đất đai (sửa đổi) cũng tập trung vào các nội dung về giá đất; tài chính đất đai; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận; quyền của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu