SearchNews

Phú Quốc: Đất nông nghiệp từ 300m2 trở lên sẽ được tách thửa

19/08/2021 07:05

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

khu đất tách thửa nhìn từ trên cao
Diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp tại Phú Quốc là từ 300m2 trở lên.
Ảnh minh họa

Theo đó, về điều kiện tách thửa, thứ nhất, thửa đất không có tranh chấp, ngoại trừ trường hợp thửa đất có một phần diện tích có tranh chấp thì được tách thửa đối với phần diện tích không tranh chấp nhưng phần diện tích còn lại (gồm cả diện tích tranh chấp và không tranh chấp) phải đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo quyết định này.

Thứ hai, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ ba, diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Thứ tư, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất tại quyết định này.

Về diện tích tối thiểu được tách thửa, UBND tỉnh Kiên Giang quy định, đối với đất trồng cây lâu năm, diện tích tối thiểu được tách thửa là 300m2; đối với đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác) là 600m2 ở khu vực đô thị (phường, thị trấn) thuộc các thành phố Rạch Giá, Phú Quốc và Hà Tiên. 

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nuôi trồng thủy sản khu vực đô thị (phường, thị trấn) là 1.000m2 và 2.000m2 đối với khu vực nông thôn (xã). Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất rừng sản xuất là 3.000m2.

Đối với đất ở trên toàn tỉnh, diện tích tối thiểu được tách thửa tại khu vực đô thị là 36m2; tại nông thôn là 45m2.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu