Luật quy hoạch đô thị
Luật quy hoạch đô thị là những quy định điều chỉnh vấn đề quy hoạch đô thị. Đó là sự sắp xếp tổ chức các không gian chức năng, hình thái kiến trúc trong đô thị trên cơ sở các điều tra, dự báo, tính toán sự phát triển, đặc điểm, vai trò, nhu cầu và nguồn lực của đô thị. Chủ đề nhằm cung cấp cho bạn đọc kiến thức về công tác phê duyệt, triển khai và kiểm tra quy hoạch đô thị ở các thành phố.
Các bài viết thuộc chủ đề Luật quy hoạch đô thị

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu