SearchNews

Siết chặt quản lý condotel, officetel tại Hà Nội

31/08/2020 06:01

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành công văn số 4088 về quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (officetel).

Nội dung công văn nêu rõ, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, quận, thị xã trên địa bàn tổ chức quản lý, kiểm soát chặt các hoạt động xây dựng, quá trình thực hiện, khai thác dự án bất động sản nói chung và dự án officetel, condotel nói riêng trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về vấn đề này; đề xuất các nội dung về quy hoạch, xây dựng, sử dụng đất đai, quản lý đô thị, báo cáo UBND TP...

một góc TP. Hà Nội nhìn từ trên cao
UBND TP. Hà Nội yêu cầu quản lý chặt các dự án condotel, officetel trên địa bàn.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Chính quyền TP giao Sở TN&MT TP triển khai theo hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Văn bản số 703 ngày 14/2/2020 và các văn bản hướng dẫn khác, các quy định hiện hành có liên quan. Mặt khác, Sở sẽ chủ trì chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; phối hợp cùng  các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan đúng theo quy định.

Sở TN&MT còn được giao trách nhiệm rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt; việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.

Trách nhiệm của Sở KH&ĐT là kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của nhà đầu tư trong quá trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án officetel, condotel; kiểm soát chặt chẽ các dự án đề xuất chuyển đổi các chức năng không phải nhà ở thành nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cũng theo công văn trên, Sở Xây dựng có nhiệm vụ kiểm soát, quản lý các công trình xây dựng, công tác thẩm định thiết kế cơ sở; kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh giấy phép xây dựng, rà soát việc chuyển đổi công năng thành nhà ở của các dự án thương mại dịch vụ nói chung, dự án officetel, condotel nói riêng trên địa bàn TP.

Sở QH&KT được giao kiểm soát về chức năng sử dụng đất, khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch các dự án condotel, officetel... Cùng với đó, kiểm soát các công trình, dự án có nhu cầu chuyển đổi các chức năng không phải nhà ở thành nhà ở, thận trọng xem xét khi tham mưu, báo cáo UBND TP xem xét giải quyết các thủ tục về quy hoạch kiến trúc...   

UBND TP. Hà Nội giao Sở Du lịch nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh loại hình officetel, condotel... trên địa bàn.

Trách nhiệm của Cục thuế TP là chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo với các nhà đầu tư về các loại thuế có liên quan đến đất đai, lệ phí trước bạ phải nộp khi nhà đầu tư thực hiện chuyển quyền sử dụng đất...

 

An Thanh

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu