SearchNews

TP.HCM kiến nghị giải pháp tháo gỡ đất công xen cài trong dự án bất động sản

06/03/2023 08:14

Vừa qua, Sở TN&MT TPHCM đã có tờ trình số 1147/Ttr-STNMT-KTĐ gửi UBND TP.HCM đề xuất giải pháp tháo gỡ dự án có đất xen cài, kênh mương do Nhà nước quản lý.

dự án bất động sản tại TP.HCM
Sở TN&MT TP.HCM kiến nghị giải pháp tháo gỡ đất công xen cài cho dự án bất động sản.
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Sở TN&MT TP.HCM, đối với các dự án có phần diện tích đất kênh mương, lối đi xen cài rải rác trong các dự án giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trước thời điểm Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 có hiệu lực thi hành quy định, phần diện tích đất do Nhà nước quản lý như kênh, mương, lối đi xen cài rải rác trong dự án sẽ được tính tiền sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng sử dụng và phải chịu 100% giá trị tiền sử dụng đất mà không được khấu trừ trong nghĩa vụ tài chính về đất đai. 

Song, một số dự án thuộc trường hợp trên hiện vẫn chưa thể xác định phương án giá đất vì trong dự án có đất do Nhà nước quản lý. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, đất do Nhà nước quản lý thì buộc phải đưa ra đấu giá, đấu thầu dự án mà không quan tâm đến diện tích đất do Nhà nước quản lý đó có đủ điều kiện để sử dụng khai thác một dự án độc lập hay không. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể, Sở TN&MT trình UBND TP.HCM giải pháp sau:

Với các dự án đã được UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trước thời điểm Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác định giá đất cụ thể.

Với các dự án được giao đất sau thời điểm trên thì xem xét các quy định của TP ban hành về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập để làm cơ sở xác định giá đất.

Với dự án có diện tích đất công trình công cộng là tiện ích nội khu không phải bàn giao cho Nhà nước thì giao Sở TN&MT chịu trách nhiệm thực hiện rà soát, xác định phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để chủ đất nộp đúng quy định nhằm đảm bảo tính đúng, tỉnh đủ (không ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu