SearchNews

Từ tháng 12/2021, thực hiện quy định mới về phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

16/11/2021 08:01

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Kể từ ngày 23/12/2021, Nghị định 97/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Cụ thể, Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi quy định như sau:

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Mức phí bảo hiểm trong mọi trường hợp không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Còn đối với cơ sở hạt nhân, Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

xe chữa cháy nhà chung cư
Từ ngày 23/12/2021 sẽ thực hiện quy định mới về phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với nhà ở. Ảnh minh họa

Về mức phí bảo hiểm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cháy, nổ bắt buộc với nhà ở, nghị định quy định rõ về tỷ lệ phí bảo hiểm/năm đối với nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000m3 trở lên , cụ thể như sau:

- Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) là 0,05%.

- Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) là 0,1%.

Về Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, nghị định nêu rõ, doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:

  • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.
  • Thuộc danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy).
  • Địa chỉ tài sản được bảo hiểm.
  • Tài sản được bảo hiểm.
  • Số tiền bảo hiểm.
  • Mức khấu trừ bảo hiểm.
  • Thời hạn bảo hiểm.
  • Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm.
  • Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.
  • Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Với trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định nêu trên.

 

Lam Giang 

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu