SearchNews

Tìm chủ đầu tư 14 dự án khu dân cư, đô thị mới tại Ninh Thuận

28/07/2021 07:49

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 3578 /KH-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu dân cư mới, khu đô thị mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

hình ảnh khu dân cư, khu đô thị mới nhìn từ trên cao
Ninh Thuận sắp đầu thầu hàng loạt dự án khu dân cư mới, khu đô thị mới. Ảnh minh họa

Nội dung quyết định nêu rõ, tỉnh Ninh Thuận sẽ tìm nhà đầu tư cho 14 dự án trong năm 2021. Đó là các dự án: Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3); Khu đô thị mới Đầm Cà Ná; Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý; Khu đô thị mới Tám Ký; Khu đô thị mới Bắc Sông Ông; Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh; Khu đô thị mới Bờ sông Dinh; 

Khu đô thị mới Phủ Hà; Khu đô thị mới Tây Bắc; Khu nhà vườn trồng cây ăn quả - Khu 5;  Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại - Khu 4.2; Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại - Khu 4.1; Khu đô thị mới ven bờ Tây Nam Đầm Nại - Khu 1; Khu đô thị mới Khánh Hải.

Trong số những dự án trên, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án: Khu đô thị mới ven Đầm Nại các khu 4.1, 4.2, 5; khu đô thị mới Tây Bắc và Khu đô thị mới Đông Bắc - Khu K3.

Sở KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương nơi có dự án tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án: Khu đô thị mới Đầm Cà Ná; Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý; Khu đô thị mới Tám Ký; Khu đô thị mới Bắc Sông Ông; Khu đô thị mới Khánh Hải; Khu đô thị mới Bờ sông Dinh; Khu đô thị mới ven Đầm Nại.

Sở này sẽ làm đầu mối đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trên từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư đến giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư dự án. định kỳ một tháng/lần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả, tiến độ thực hiện.

Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện dự án khu dân cư mới, khu đô thị mới sau khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư. Định kỳ, Sở Xây dựng tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả, tiến độ thực hiện. 

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu