SearchNews

Hà Nội ban hành kế hoạch đấu giá đất giai đoạn 2021 - 2023

09/04/2021 07:49

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn TP. Trong 3 năm này, dự kiến sẽ đấu giá 1.484 dự án với tổng diện tích đấu giá trên 1.084 ha.

Cụ thể, trong năm 2021, TP. Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất tại 446 dự án, bao gồm 284 dự án chuyển tiếp với tổng diện tích đất đấu giá là 177,29 ha, dự thu 23.673,33 tỷ đồng. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 4.882,78 tỷ đồng.

một góc TP. Hà Nội nhìn từ trên cao với nhà cao tầng, cây xanh, đường lớn
Trong năm 2021, TP. Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất tại 446 dự án.

Trong số 446 dự án, có 214 dự án (143 dự án chuyển tiếp) có quy mô diện tích hơn 5.000m2 với tổng diện tích đấu giá 140,43 ha, dự thu 17.544,12 tỷ đồng. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 4.009,68 tỷ đồng.

Có 232 dự án (141 dự án chuyển tiếp) có quy mô diện tích dưới 5.000m2. Tổng diện tích đất đấu giá là 36,86 ha, dự thu 6.129,21 tỷ đồng. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 873,1 tỷ đồng.

Cũng theo kế hoạch trên, trong năm 2022 sẽ đấu giá 507 dự án, quy mô diện tích đấu giá 422,07 ha, dự thu 38.123,05 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả dự kiến 6.989,76 tỷ đồng.

Trong đó gồm 296 dự án có quy mô trên 5.000m2, tổng diện tích đấu giá là 381,68 ha, dự thu 33.775,64 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 5.913,13 tỷ đồng.

Có 211 dự án với quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000m2, tổng diện tích đất đấu giá là 40,39 ha, dự thu 4.347,41 tỷ đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả dự kiến 1.076,62 tỷ đồng.

Đối với năm 2023, lượng dự án được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 531 dự án, quy mô 485,46 ha, dự thu 42.206,39 tỷ đồng. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả dự kiến 12.521,66 tỷ đồng.

Lượng dự án quy mô trên 5.000m2 có 371 dự án, quy mô 410,77 ha, dự thu 35.932,24 tỷ đồng. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả dự kiến 10.611,68 tỷ đồng.

Lượng dự án quy mô nhỏ hơn 5.000m2 có 160 dự án, quy mô diện tích đấu giá là 74,69 ha, dự thu 6.274,15 tỷ đồng. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả dự kiến 1.909,98 tỷ đồng.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu