SearchNews

Hải Dương chuẩn bị đấu giá hàng loạt lô đất tại Chí Linh

14/11/2022 08:11

Vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định phê duyệt giá khởi điểm hàng chục lô đất trên địa bàn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân xây dựng nhà ở tại 2 khu dân cư tại TP. Chí Linh.

Một góc TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Một góc TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Internet

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng 67 lô đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch các điểm, khu dân cư trên địa bàn phường Văn Đức, TP. Chí Linh.

Có 31 lô tại Khu dân cư Vĩnh Đại, phường Văn Đức (Con Nhạn 1, giai đoạn 2), TP. Chí Linh. Trong đó, lô số 2 (gồm 1 lô đất), diện tích 195m2 có giá khởi điểm là 9 triệu đồng/m2. Lô số 12, lô số 13; lô số 31; lô số 64 (gồm 4 lô đất), diện tích 644m2 giá khởi điểm là 9 triệu đồng/m2. Từ lô 32 - 44; từ lô 51 - 63 (gồm 26 lô đất) quy mô diện tích 4.992m2, giá khởi điểm là 7 triệu đồng/m2.

Được biết, mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Có 12 lô tại Điểm dân cư số 3 Đông Xá, phường Văn Đức (lần 1), TP. Chí Linh. Trong đó, từ lô số 1 - 12 (gồm 12 lô đất) diện tích 2.397,8m2 có giá khởi điểm là: 5,3 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Có 24 lô đất tại Điểm dân cư số 1 Đông Xá, phường Văn Đức (lần 1), TP. Chí Linh. Từ lô số 25 - 48 (gồm 24 lô đất) diện tích 4.905,3m2 có giá khởi điểm là 5,3 triệu đồng/m2. Mức giá đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Toàn bộ số tiền sử dụng đất thu được sau khi nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có), số còn lại yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Hải Dương cũng ban hành quyết định số 3036 về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Cầu Ruồi, phường Hoàng Tiến, TP. Chí Linh (giai đoạn 1, đợt 2 -lần 2). Cụ thể, UBND tỉnh đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Khu dân cư Cầu Ruồi, phường Hoàng Tiến, TP. Chí Linh (giai đoạn 1, đợt 2 -lần 2) cụ thể, lô LK02.10 (1 lô đất), diện tích 216,2m2 có giá khởi điểm là 9,2 triệu đồng/m2.

Lô LK02.15; LK02.23; LK03.08 và từ lô LK03.16 đến lô LK03.19 (7 lô đất) diện tích 925m2 có giá khởi điểm là 10,8 triệu đồng/m2. Lô LK03.21 (1 lô đất) diện tích 110,5m2 có giá khởi điểm là 10,2 triệu đồng/m2.

Mức giá trên đã gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; chưa gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Toàn bộ số tiền sử dụng đất thu được sau khi nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có), số còn lại yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu