SearchNews

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm cung cấp dịch vụ trực tuyến về đất đai, nhà ở

24/02/2023 08:35

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Một góc thành phố nhìn từ trên cao
Thủ tướng yêu cầu sớm cung cấp dịch vụ trực tuyến về đất đai. Ảnh minh họa

Theo Chỉ thị 05, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, hạn chế kiểm tra, giám sát thủ công; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch, làm giàu dữ liệu, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trong tháng 06/2023.

Trách nhiệm của Bộ TN&MT là chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản; giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến đất đai, nhà ở bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trong tháng 03/2023.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, sớm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành trong tháng 06/2023.

Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính quốc gia, thống nhất lựa chọn công nghệ bản đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở, trên cơ sở tận dụng các hạ tầng, dữ liệu đã có. Thời gian hoàn thành trong tháng 03/2023.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu