SearchNews

Cá nhân được phép nhận thế chấp sổ đỏ, sổ hồng

07/06/2021 06:32

Theo quy định tại Nghị định 21/2021 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ, sổ hồng. Như vậy, thay vì tổ chức tín dụng như trước đây, với nghị định mới này, người dân đã được nhận thế chấp quyền sử dụng đất.

Cá nhân, tổ chức được nhận thế chấp sổ đỏ, sổ hồng kể từ ngày 15/05/2021.
Cá nhân, tổ chức được nhận thế chấp sổ đỏ, sổ hồng kể từ ngày 15/05/2021.

Điều 35, Nghị định số 21/2021 thi hành bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nêu rõ, cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất. 

Cụ thể: "Bên nhận thế chấp là tổ chức kinh tế theo quy định của Luật đất đai, cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ". Điều đó có nghĩa là, bất kỳ ai đủ năng lực hành vi dân sự đều có thể nhận thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất.

Trong trường hợp nhận thế chấp để vay mượn tài sản (kèm có trả lãi) thì việc tính lãi suất, lãi trả chậm... được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành.

Nếu như trước đây chỉ có các tổ chức tín dụng mới được nhận tài sản đảm bảo khoản vay là quyền sử dụng đất thì nay các tổ chức, cá nhân khác có thể nhận thế chấp sổ đỏ, sổ hồng.

Được biết, Nghị định 21/2021 của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2021.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu