SearchNews

Công chứng ủy quyền, có cần sao y chứng thực giấy tờ nhà?

19/01/2014 12:32

Hỏi: Tôi đang rao cho thuê nhà nhưng sắp tới có việc phải đi xa một thời gian. Tôi định ủy quyền cho cháu tôi thay tôi cho thuê nhà.

Vậy xin hỏi khi đi công chứng làm giấy ủy quyền, tôi có cần sao y công chứng các loại giấy tờ như giấy hồng, CMND, hộ khẩu hay không?

Hanh Tran (tranhanh…@yahoo.com.vn)

ủy quyền nhà đất

Trả lời:

Tại Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 quy định hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ gồm các giấy tờ sau đây:

+ Phiếu yêu cầu công chứng (đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo); tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

+ Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao quy định nêu trên là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực.

Khi tiếp nhận hồ sơ công chứng, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.  Chỉ thụ lý và ghi vào sổ công chứng với trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời khi tiếp nhận, người yêu cầu công chứng phải có trách nhiệm xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định nêu trên để công chứng viên đối chiếu.

Do đó, bạn chỉ cần cung cấp bản sao các loại giấy tờ liên quan đến việc công chứng như nêu trên (mà không cần sao y chứng thực) và xuất trình bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu.

Ông Nguyễn Hồ Phương Vinh,
Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 (Tp.HCM)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu