SearchNews

Môi giới có phải chịu phí trước bạ?

26/10/2014 14:45

Hỏi: Công ty tôi đã được cấp phép kinh doanh bất động sản.

Tôi muốn hỏi khi công ty mua nhà của chủ đầu tư và bán cho khách hàng thì có phải thực hiện nghĩa vụ thuế trước bạ khi làm sổ đỏ cho khách không? Mặc dù khách đã đóng rồi.

Xin cảm ơn!

[email protected]

Môi giới vẫn phải đóng phí trước bạ.

Môi giới vẫn phải đóng phí trước bạ. (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: diaoconline)

Luật sư Nguyễn Thanh Hiền:

Theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 23/2013/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân có tài sản là nhà đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải nộp lệ phí trước bạ, ngoại trừ một số trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4, trong đó có trường hợp sau: “Đất được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh thuộc trường hợp không nộp lệ phí trước bạ. Các trường hợp này nếu chuyển nhượng thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ”.

Vậy công ty bạn vẫn phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định nêu trên khi mua nhà của chủ đầu tư và có đăng ký quyền sở hữu.

Công ty Luật ATIM LAW FIRM

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu