SearchNews

Bình Dương: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040

17/03/2023 08:17

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh đã ký Quyết định 497/QĐ-UBND ngày 8/3/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2040.

Hình ảnh một góc Bắc Tân Uyên nhìn từ trên cao
Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên có quy mô diện tích hơn 40.000 ha. Ảnh minh họa

Theo phê duyệt, phạm vi lập Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với quy mô diện tích hơn 40.000 ha, gồm 10 đơn vị hành chính: Thị trấn Tân Thàn, các xã Tân Lập, Tân Bình, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Tân Định, Lạc An, Tân Mỹ, Thường Tân, Bình Mỹ.

Quy hoạch nhằm mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tính chất của quy hoạch đến năm 2030 là nông nghiệp - công nghiệp, đến năm 2040 là nông nghiệp - công nghiệp - đô thị.

Về chức năng, đây là vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của tỉnh Bình Dương, trong đó nông nghiệp ứng dụng công nghệ đóng vai trò chủ lực. Vùng sản xuất công nghiệp mới của khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu vực sản xuất dọc theo các tuyến đường cấp vùng. Vùng bảo đảm an ninh quốc phòng cho khu vực phía Đông tỉnh Bình Dương.

Mặt khác, quy hoạch cũng xác định vai trò là vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh, cung cấp nông sản trong đó chủ lực là cây cao su, cây có múi, cây lâm nghiệp, rau an toàn và gia súc, gia cầm. Vùng sản xuất công nghiệp mới của Bình Dương với các Khu công nghiệp có quy mô lớn được đầu tư hoàn chỉnh, thu hút các ngành nghề áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Vùng bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh với quỹ đất đảm bảo phục vụ cho công tác an ninh, quốc phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu đơn vị tư vấn phải đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đánh giá việc thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã, quy hoạch đô thị và các quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt trên địa bàn huyện. Dự báo dân số, cơ cấu kinh tế (theo các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ thương mại, công nghiệp...) để lập đồ án quy hoạch. Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn định hướng mô hình phát triển không gian vùng phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Về thời gian lập đồ án quy hoạch, không quá 12 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu