SearchNews

Chính thức ban hành lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

16/05/2017 13:15

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 630/QĐ-TTg quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội (NOXH) tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NOXH.

Theo đó, đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH trong năm 2017, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội 4,8%/năm (0,4%/tháng).

lãi suất ưu đãi cho vay mua NOXH
Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành lãi suất cho vay ưu đãi mua NOXH.

Nội dung Nghị định 100/2015/NĐ-CP nêu rõ, trong các đối tượng được vay ưu đãi NOXH, đối tượng được vay vốn ưu đãi để thuê mua, mua, thuê NOXH; cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở gồm người thu nhập thấp, hộ cận nghèo, hộ nghèo tại khu vực đô thị; người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong đơn vị, cơ quan thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ quyết định lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ nhằm bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ. Theo quyết định này, mức lãi suất ưu đãi NOXH tại Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày 31/12/2016 là 4,8%/năm.

(Theo Trí thức trẻ)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu