SearchNews

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại 5 địa phương

10/10/2019 11:40

Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tại 5 địa phương gồm Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Cà Mau vừa được Chính phủ ban hành.

Cụ thể, tại tỉnh Hải Dương, tổng diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 là 94.418 ha (chiếm 56% diện tích đất toàn tỉnh); đất phi nông nghiệp chiếm 43,38% với 72.361 ha và đất đô thị là 28.438 ha.

Tại TP. Đà Nẵng, đến năm 2020, đất đô thị là 25.059 ha; đất khu công nghệ cao có 1.130 ha; đất nông nghiệp chiếm 52,54% tổng diện tích đất toàn TP với 67.057 ha; đất phi nông nghiệp chiếm 47,02%, khoảng 60.420 ha.

Tỉnh Quảng Nam theo quy hoạch đến năm 2020 sẽ có 88.615 ha đất đô thị; 58.100 ha đất khu kinh tế; 106.915 ha đất phi nông nghiệp (10,11%) và 940.453 đất nông nghiệp (88,93%).

Tỉnh Bến Tre đến năm 2020 có 18.571 ha đất đô thị; 63.558 đất phi nông nghiệp (26,54%); 175.562 ha đất nông nghiệp (73,31%).

Còn tại tỉnh Cà Mau, diện tích đất nông nghiệp tới năm 2020 là 458.683 ha (87,85%); 37.715 ha đất đô thị; 10.802 ha đất khu kinh tế và 58.853 ha đất phi nông nghiệp (11,27%).

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại 5 địa phương
Chính phủ ban hành nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại 5 địa phương. (Ảnh: Hữu Khá)

Theo yêu cầu của Chính phủ, 5 địa phương sẽ điều chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 cùng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của địa phương theo chỉ tiêu những loại đất đã được phê duyệt bởi Chính phủ gồm bản đồ, số liệu, bảng biểu, báo cáo thuyết minh tổng hợp.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020. Trong đó, rà soát điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch của các ngành, các lĩnh vực có sử dụng đất sao cho thống nhất với điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối của địa phương.

Chính phủ yêu cầu, việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất phải chặt chẽ, thống nhất, đáp ứng quỹ đất phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích công cộng, quốc gia; bảo vệ môi trường; an ninh lương thực.

Mặt khác, ngoài việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, các địa phương cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm trong thực hiện kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất.

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu