SearchNews

Hà Nội ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

01/12/2020 07:57

Thông qua Quyết định số 29, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định chi tiết một số nội dung liên quan tới việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.

Theo đó, quy định trên sẽ áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng để ở, sử dụng hỗn hợp để ở và sử dụng vào các mục đích khác trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nội dung quyết định nêu rõ, việc xác định phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung trong nhà chung cư sẽ căn cứ vào hồ sơ dự án được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hợp đồng mua bán căn hộ hoặc diện tích khác nhà chung cư; căn cứ vào các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Trách nhiệm của các chủ sở hữu là phải cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu riêng của mình.

Trong khi đó, việc quản lý phần sở hữu riêng trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được xác định và thực hiện quản lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 100 và Điều 101, Luật Nhà ở; Điều 6, Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Theo quy định, việc quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được xác định và thực hiện quản lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 100, Điều 101, Luật Nhà ở và Điều 7, Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Về diện tích sinh hoạt cộng đồng, nhà chung cư thương mại thực hiện theo quy định tại Khoản 10, Điều 80, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014.

hình ảnh các tòa nhà chung cư đã hoàn thiện và đi vào sử dụng chụp từ dưới lên
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP. Ảnh minh họa

Với nhà chung cư phục vụ tái định cư, đơn vị được UBND TP. Hà Nội giao quản lý nhà chung cư phục vụ tái định cư thực hiện rà soát các nhà chung cư mà thiết kế không có diện tích sinh hoạt cộng đồng; đề xuất nơi bố trí diện tích sinh hoạt cộng đồng trong số diện tích kinh doanh dịch vụ đang quản lý; báo cáo Sở Xây dựng để trình UBND TP xem xét quyết định. việc quản lý, sử dụng, kê khai, báo cáo phần diện tích trên do UBND phường, xã, thị trấn thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

Về bảo trì nhà chung cư, kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư; các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để thực hiện việc bảo trì; ký kết hợp đồng bảo trì và thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Điều 107, Luật Nhà ở 2014; các Điều 32, 33, 34, 35, Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Với nhà chung cư phục vụ tái định cư được đầu tư từ ngân sách, bên cạnh các nội dung về bảo trì nhà chung cư nói chung, còn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành quy định sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn TP.

Với nhà chung cư đã được đưa vào sử dụng song chưa có quy trình bảo trì nhà chung cư và các thiết bị thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư, thì việc lập, phê duyệt quy trình bảo trì được thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 38, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/5/2015.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020.

 

An Thanh

 

>> Kiểm tra việc quản lý, sử dụng chung cư trên toàn TP. Hà Nội

>> Đề xuất sửa đổi quy định về kinh phí bảo trì nhà chung cư

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu