SearchNews

Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt việc điều chỉnh quy hoạch dự án đô thị

07/11/2019 15:01

Mới đây, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành kế hoạch số 235/KH-UBND về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn TP.

Theo yêu cầu của của UBND TP. Hà Nội, công tác lập và thẩm định quy hoạch; quản lý quy hoạch; quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch cần được nâng cao về mặt chất lượng. Cùng với đó, cần tăng cường việc lấy ý kiến cộng động dân cư, cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Nội dung công việc cũng như trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan cũng cần được xác định rõ ràng.

Trong khi đó, lãnh đạo TP. Hà Nội cần tăng cường phối hợp cùng các bộ, ngành TW và giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc quản lý phát triển đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng.

Chính quyền TP yêu cầu, kế hoạch này cần được UBND các huyện, quận, thị xã và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của TP khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Cũng theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, trong quá trình thực hiện kế hoạch, những vướng mắc, khó khăn phát sinh cần được báo cáo kịp thời về cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo chính quyền TP chỉ đạo giải quyết.

Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt điều chỉnh quy hoạch
Việc điều chỉnh quy hoạch và lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cơ quan liên quan sẽ được TP. Hà Nội kiểm soát chặt chẽ.

Được biết báo cáo về một số nội dung liên quan tới nhóm vấn đề chất vấn, trả lời chất vấn hồi tháng 6/2019 vừa được ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng gửi Đại biểu Quốc hội. Báo cáo này có đề cập tới công tác quản lý quy hoạch. Theo Bộ trưởng Hà, hiện tại, chất lượng quy hoạch nhìn chung còn thấp. Hơn nữa, việc điều chỉnh quy hoạch (điều chỉnh cục bộ, tổng thể), đặc biệt là điều chỉnh quy hoạch chi tiết, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung còn tùy tiện. Thực tế cho thấy, việc điều chỉnh không tuân thủ đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, cá biệt có dự án điều chỉnh quy hoạch hơn 5 lần.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống pháp luật, chính sách về quy hoạch xây dựng đô thị nhìn chung khá đồng bộ và tương đối bao quát, kịp thời trên nhiều lĩnh vực.

Các cấp, các ngành ngày càng quan tâm hơn tới việc tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và dần đi vào nề nếp. Mặt khác, việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng cũng chuyển biến tích cực. Ngoài ra, năng lực tổ chức, quản lý thực hiện quy hoạch đã được nâng cao hơn trước. Theo đó, một lượng lớn các loại quy hoạch đã được hoàn thành.

Thế nhưng, theo ông Hà, nhìn chung chất lượng quy hoạch còn thấp. Minh chứng là, việc thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư trong trung hạn, hàng năm chưa có sự gắn kết; thiếu gắn kết, chưa đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch đô thị, giữa quy hoạch đô thị và nhiều quy hoạch khác như quy hoạch hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất...

Chưa kể, so với quy định hiện hành (6-12 tháng), thời gian lập đồ án quy hoạch vẫn bị kéo dài. Trên phạm vi cả nước, việc triển khai cắm mốc giới thực địa rất chậm với tỷ lệ trung bình chỉ đạt từ 10-15%. Các quy định về công bố công khai quy hoạch chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa đảm bảo yêu cầu, còn mang tính hình thức.

Nội dung báo cáo nêu rõ: "Hiện nay, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung chiếm khoảng 30% quy hoạch được phê duyệt, chủ yếu diễn ra ở các thành phố lớn có mức tăng trưởng cao, đô thị hóa nhanh, như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh). Đáng chú ý là tình trạng điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch chi tiết diễn ra khá phổ biến hơn. Theo báo cáo của 10/63 tỉnh thành, hiện có khoảng 1.390 dự án đầu tư xây dựng, trong đó, khoảng 1.132 dự án điều chỉnh quy hoạch 1 lần; 163 dự án điều chỉnh quy hoạch 2 lần; 64 dự án điều chỉnh 3 lần; 22 dự án điều chỉnh 4 lần và 9 dự án điều chỉnh trên 5 lần".

Ngoài ra, việc lấy ý kiến thông qua hình thức gửi tài liệu, văn bản, hội thảo, đăng trên cổng thông tin điện tử chỉ nhận được phản hồi chủ yếu của các sở, ban, ngành và hầu như không nhận được ý kiến của cộng đồng, nhân dân. Hơn nữa, việc lấy ý kiến cộng đồng cũng chưa đúng theo quy định hiện hành. Các nội dung góp lý chưa được tổng hợp, giải trình thấu đáo, đầy đủ. Lợi ích giữa cộng đồng, chủ đầu tư và nhà nước chưa được đảm bảo hài hòa. Mặt khác, đơn vị tổ chức lấy ý kiến chưa cung cấp thông tin tới các cá nhân, tổ chức, cộng đồng liên quan một cách rộng rãi.

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu