SearchNews

Nới thời hạn vay mua nhà ở xã hội lên tối đa 25 năm

05/04/2021 07:27

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi quy định về mức vốn, thời hạn vay, lãi suất để mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội; sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà để ở.

Theo đó, về mức vốn vay, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP nêu rõ, đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng thuê mua, mua nhà.

Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở, mức vốn vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán/phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng, không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

hình ảnh một khu nhà ở xã hội đã hoàn thiện, có dân vào ở
Thời hạn vay mua nhà ở xã hội tối đa không quá 25 năm tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Ảnh minh họa

Về lãi suất, Thủ tướng Chính phủ quyết định lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội từng thời kỳ.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định và công bố lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay trung bình của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Về thời hạn vay, đối với trường hợp thuê mua, mua nhà ở xã hội, khách hàng và ngân hàng sẽ thỏa thuận thời hạn vay phù hợp khả năng trả nợ của người vay, tối đa không quá 25 năm tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Đây là điểm mới so với Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Theo nghị định cũ, thời hạn vay tối thiểu là 15 năm tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP cũng quy định về nguyên tắc xác định quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể, tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, UBND cấp tỉnh trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục... sẽ căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn cũng như chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được duyệt để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Cùng với đó, chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể địa điểm, vị trí, quy mô diện tích đất từng dự án nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật để phát triển nhà ở xã hội.

Tại các đô thị loại IV, V, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương về nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị được duyệt hoặc kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở để yêu cầu chủ đầu tư dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để làm nhà ở xã hội.

 

Lam Giang

 

>> Thông tin tổng quan về nhà ở xã hội dành cho người mua nhà lần đầu

>> Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội độc lập quy mô 50 ha trở lên

>> Ngân hàng công bố mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở xã hội năm 2021

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu